<Кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и реа - Монография Ішемічний інсульт: обрані сторінки пвтогенезу та лікування 2010

Монография Ішемічний інсульт: обрані сторінки пвтогенезу та лікування 2010

ЗМІСТ

Патогенетичні ланки ішемічного інсульту

Стрес-реалізуюча імунонейроендокринна система та ішемічний інсульт

Ендотеліальна дісфункція при ішемічному інсульті

Особливості патогенетичного лікування ішемічного інсульту

    Огляд сучасних напрямків лвкування ішемічного інсульту

    Корекція стрес-реакції імунонейроендокринної системи

    Корекція ендотеліальної дисфункції

    Корекція дисфункції гематоенцефалічного бар"єру