<Кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и реа - Научная работа

Научная работа


Основные научные направления кафедры:


Под руководством заведующего кафедрой выполнено 4 кандидатские дисертации по специальности 14.01.15 – нервные болезни


Завгородняя Анна Николаевна 

«ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ» (2008) 


Лычко Bладимир Cтаниславович 

«ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ ПОШКОДЖЕННЯ ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНОГО БАР'ЄРУ ПРИ ІНФАРКТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ДИНАМІЦІ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ» (2010) Монастырский Bладимир Олегович 

«ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ІМУНОНЕЙРОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ» (2010) 

 


Джанелидзе Тамара 

«ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ МЕТОДОМ ОЗОНОТЕРАПІЇ» (2010)Выполняют кандидатские диссертации по специальности 14.01.15 – нервные болезни: 

Запланирована докторская диссертация:

Поисковую научную работу ведут: