<Кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и реа - Кафедра укр

Кафедра укр

Назва кафедри
КАФЕДРА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
Історія та видатні діячі кафедри:
З ініціативи ректора ХМАПО професора М.І. Хвисюка, рішенням МОЗ СРСР у 1982 р. була заснована кафедра лікувальної фізкультури і лікарського контролю (ЛФК і ЛК), яка у 1991 р. була реорганізована у кафедру ЛФК та реабілітації, з 2000 року – кафедру реабілітації та психотерапії. З січня 2009 року кафедра носить назву кафедри лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації.
Засновником кафедри та її керівником до 1999 р. був проф. Єдуард Миколайович Клепіков. З 1999 по 2006 рік кафедру очолював доктор мед. наук, професор Тарієл Ілясович Ахмедов.
З 2006 р. кафедру очолює доктор мед. наук, професор Володимир Олександрович Малахов.

Повний склад кафедри:
Проф. В.О. Малахов, доц. О.С. Балабуха, доц. М.А. Макєєва, доц. Н.О. Федоренко,  асистент Ф.О. Волох, к.мед.н., асистент Г.М. Завгородня (завуч кафедри), к.мед.н., асистент С.М. Спузяк, к.мед.н., асистент К.А. Степанченко.

Напрямки наукової та навчальної діяльності. Досягнення в навчальній та науковій роботі.

У даний момент кафедра здійснює підготовку лікарів-курсантів на передатестаційних циклах і циклах спеціалізації за спеціальностями «Лікувальна фізкультура», «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина», на циклах тематичного удосконаення.
Навчальна робота кафедри на 2010 рік:
Спеціалізація Лікувальна фізкультура та спортивна медицина (для лікарів лікувального профілю) 12.03.-16.06.2010р.
Спеціалізація Лікувальна фізкультура (для лікарів лікувального профілю) 27.09.- 24.12.2010р.
Передатестаційний цикл Лікувальна фізкультура (для лікарів, які атестуються на ІІ, І та вищу категорії) 18.05.-17.06.2010р.
Передатестаційний цикл Лікувальна фізкультура та спортивна медицина (для лікарів, які атестуються на ІІ, І та вищу категорії) 27.10.-25.11.2010р.
Цикл тематичного удосконалення Реабілітація та психотерапія хворих в умовах поліклініки (для лікарів лікувального профілю, лікарів сімейної медицини) 04.01.-03.02.2010р.
Цикл тематичного удосконалення Нові лікувально-діагностичні технології в реабілітації (для лікарів лікувального профілю) 08.02.-10.03.2010р., 13.04.-14.05.2010р., 27.09.-26.10.2010р., 26.11-24.12.2010р.
Цикл тематичного удосконалення Особливості реабілітації геріатричних хворих (для лікарів лікувального профілю, лікарів сімейної медицини) 11.03.-09.04.2010р.
Цикл тематичного удосконалення Психотерапія психосоматичних захворювань (для лікарів лікувального профілю) 18.05.-17.06.2010р.
Цикл тематичного удосконалення Реабілітація хворих з цереброкардіальною патологією (для невропатологів, терапевтів, кардіологів) 27.08.-24.09.2010р.
Цикл тематичного удосконалення Комплексна реабілітація інвалідів (для лікарів лікувального профілю) 27.10.-25.11.2010р.
Цикл тематичного удосконалення (на платній основі) Порушення мови у дорослих в системі нейрореабілітації (для невропатологів, терапевтів, лікарів сімейної медицини) 13.04.-17.05.2010р., 27.09.-26.10.2010р.

З 2007 р. на кафедрі виконується науково-дослідна робота: «Реабілітація хворих неврологічного та соматичного профілю з урахуванням стану імунонейроендокриної системи й особливостей психіки».
Основним науковим напрямком кафедри на цей час є вивчення патогенетичних механізмів вогнищевих уражень нервової системи з урахуванням стану імунонейроендокринної системи, розробка нових немедикаментозних методів оптимізації та реабілітації хворих з вогнищевими ураженнями головного мозку: аерокріотерапія, краніоцеребральна гіпотермія, клітинна терапія, озонотерапія, використання електромагнітних хвиль різного діапазону, транскраніальна магнітна стимуляція. Також розробляються нові немедикаментозні методи реабілітації спортсменів.
Перспективами подальшого науково-практичного, навчального та лікувального розвитку кафедри є:
Участь у розробці навчальних програм підготовки лікарів та середнього медичного персоналу з медичної реабілітації на післядипломному рівні.
Посилення взаємодії з органами охорони здоров’я, спортивними закладами та суспільними організаціями з  метою поліпшення стану медичної допомоги за фахом «Спортивна медицина».
Співпраця з органами охорони здоров’я з метою створення етапної реабілітаційної служби у м. Харкові та Харківській області.
Розвиток нейрореабілітації, як нового, актуального, практично значимого напрямку в системі медико-соціальної реабілітації.
Впровадження в практичну роботу ефективних методів відновлювального лікування (озонотерапії, аерокріотерапії, краніоцеребральної гипотермії, транскраніальної магнітної стимуляції, апітерапії, ароматерапії, гірудотерапії, лікувальних блокад з використанням ботулотоксину та ін), топічного лікування спортивної травми.
Виконання програми медико-психологічної реабілітації онкологічних хворих.
Реабілітація хворих з мовними розладами (афазії, дизартрії) та порушеннями ковтання.

Навчально-методичні праці в електронному вигляді:
Немедикаментозні методи лікування (Хвисюк О.М., Малахов В.О., Ахмедов Т.І. і ін.), 2007.
Збірник клінічних лекцій «Реабілітація хворих з порушеннями рухів і мови» (Малахов В.О., Завгородня Г.М., Степанченко К.А., Балабуха О.С.), 2010.
Реабілітація хворих із синдромом м'язової спастичності (Малахов В.О., Завгородня Г.М., Макєєва М.А., Степанченко К.А.).
Кінезотерапія неврологічних захворювань (Малахов В.О., Федоренко Н.О., Завгородня Г.М., Степанченко К.А., Волох Ф.О.., Спузяк С.М.), 2010.
Озонотерапія в медичній реабілітації (Малахов В.О, Ганічев В.В., Завгородня Г.М., Волох Ф.О., Скрипченко І.Р., Салій А.В., Войнілович Л.В.), 2010.
Патологія мови у дорослих з органічними захворюваннями головного мозку (Малахов В.О, Завгородня Г.М.), 2010.
Психотерапія онкологічних хворих (Балабуха О.С.), 2010.
Мумійолікування й мумійопрофілактика (під ред. проф. Малахова В.О.), 2007.

Лікувальна робота
Викладачами кафедри постійно проводиться лікувально-діагностична робота в базових лікарнях і поліклініках, а також у лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах Харківської області та інших областей України. Зав. каф. професор В.О. Малахов є керівником 6 клінічних баз кафедри: міська клінічна лікарня № 8 м. Харкова; обласний лікарсько-фізкультурний диспансер м. Харкова; ЦРЛ м. Чугуєва Харківської обл.; Український НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності; Дорожня клінічна лікарня ст. Харків; санаторій «Бермінводи». Усі співробітники кафедри на клінічних базах проводять діагностичну та лікувальну роботу із застосуванням широкого арсеналу сучасних методик: щоденні огляди хворих, консультативний прийом, ку рація тематичних хворих в стаціонарі, регулярні консультації хворих на базах, де співробітники кафедри не перебувають постійно. Викладачі кафедри постійно приймають участь в науково-практичних конференціях за тематикою, що стосується реабілітації хворих, та з урахуванням цього впроваджують в лікувальний процес нові методи діагностики та лікування.

Міжнародне співробітництво
Колектив кафедри співпрацює із закордонними фахівцями в питаннях медичної реабілітації, кінезотерапії, ерготерапії: М.Д. М. Солич (ОАЭ, університет Абу-Дабі), М.Д. Ю.Нечитайло (Мюнхен), проф. Т. Джанелідзе (університет А. Церетелі, Кутаїсі, Грузія).